Werkwijze

Deze therapie is niet vervangend maar kan een bijzondere aanvulling of ondersteuning bieden aan de reguliere gezondheidszorg Ik stel geen diagnose en bij gezondheidsproblemen dien je ook altijd een huisarts/specialist te raadplegen.

Het aantal behandelingen dat je nodig hebt hangt af van je klacht(en) en hoelang deze klacht al bestaat. Daarnaast reageert ieder lichaam anders op de behandelingen. Meestal is er na 3 á 4 behandelingen al een duidelijke verandering merkbaar.

Uw Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet:
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Daardoor is het noodzakelijk dat je bij de intake/1ste consult, een privacyverklaring ondertekent.

Klachten

Als therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging VNRT. Daarmee hebben cliënten altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Meer informatie hierover kun je vinden op de website van VNRT  
https://www.vnrt.nl/over-vnrt/klachtenregeling/